logo


Med start tisdag den 11 september lanserar tankesmedjan Frivärld sin nya tidskrift för utrikespolitisk debatt och analys – Frivärld Magasin. Tidskriften är webbaserad och uppdateras med nya artiklar varje tisdag.

– Jag hoppas att vi ska kunna bidra till en bredare och bättre utrikespolitisk diskussion. Och inte minst ser vi en utmaning i att öka intresset för utrikesfrågor, säger Henrik Sundbom, chefredaktör för Frivärld Magasin.

Frivärld vilar på en värdegrund av frihetliga ideal. Vi tror på fria samhällen, fria individer och fria marknader. Men vi tror också att dessa värden är absoluta, att de är giltiga i alla tider och på alla platser och att de är värda att försvara. Under detta tak ryms ett brett spektrum av åsikter, partitillhörigheter och ideologiska etiketter vilket skapar en dynamisk och fri miljö – inte bara i idén utan också i praktiken.

– När tankesmedjan Frivärld bildades på våren 2011 var det med en känsla av att utrikespolitiken inte tilläts ta tillräckligt mycket plats i det offentliga samtalet. I över ett år har vi publicerat böcker och rapporter, anordnat seminarier och skrivit artiklar. Nu tar vi nästa steg och lanserar Frivärld Magasin, säger Stefan Olsson, chef för Frivärld och ansvarig utgivare för Frivärld Magasin.

Kontakt:

Henrik Sundbom
Chefredaktör
henrik@frivarld.se
070 330 32 15

Stefan Olsson
Ansvarig utgivare
stefan@frivarld.se
072 512 63 44

Print Friendly