logo


pennorPolitiker eller Opinionsbildare?
Vi söker kontinuerligt debattartiklar om utrikespolitik. Inom dessa ramar faller också frågor som säkerhetspolitik, utvecklingsekonomi, och bistånd.

Frilansjournalist? Akademiker? Student?
Har du gjort en reportageresa, studie eller på något annat sätt tillägnat dig expertkunskap i något ämne? Hör av dig – vi söker alltid komma i kontakt med duktiga skribenter.

Frivärld Magasins chefredaktör Henrik Sundbom tar emot artiklar eller uppslag till artiklar på henrik@frivarld.se. Observera att vi inte förbinder oss att publicera eller arvodera icke beställda artiklar.

Print Friendly